Jedną z najbardziej charakterystycznych grup dokumentów przeznaczonych do obrotu giełdowego są wierzycielskie papiery wartościowe. Stanowią one zaledwie podstawę uprawniającą do roszczeń majątkowych.

Co to znaczy? Walory, bo tak brzmi popularne na giełdzie określenie papierów tego typu, stanowią dowód zaciągnięcia długu na określoną kwotę. Zawierają również informację na temat terminu, w którym zadłużenie powinno zostać spłacone.

W razie ewentualnych opóźnień wierzyciel ma pełne prawo do naliczania odsetek za zwłokę. Zakup tego rodzaju dokumentu nie sprawia, że kwota zadłużenia ulega jakiejkolwiek zmianie.

Modyfikacji ulega jednak osoba samego wierzyciela. Z punktu widzenia dłużnika nie ma to jednak zbyt dużego znaczenia.

Najmniej ważne w tej sytuacji jest to, komu będzie musiała oddawać pożyczone pieniądze. Obietnica zapłaty jest aktualna pomimo zmiany właściciela dokumentów wierzycielskich.

Dokumenty poświadczające o istnieniu długu mogą mieć różne formy. Wyróżnia się tutaj obligacje, weksle czy listy zastawne.

Pojawiają się również krótkoterminowe bony skarbowe oraz bony pieniężne NBP. Wśród wierzycielskich papierów wartościowych znajdują się także czeki oraz skrypty dłużne.

Booklet prowadzi wydruk naklejek z wykorzystaniem certyfikowanych tuszy ekologicznych http://www.bisnode.pl/blog/jaka-lekcja-plynie-z-afery-panamskiej/