Zawód maklera nie ma w Polsce zbyt długiej tradycji, a wynika to z prostego faktu – przed rokiem 1989, czyli w okresie PRL-u, w ogóle on u nas nie istniał.

Dopiero po upadku komunizmu można było myśleć o tym, żeby zostać maklerem.

W czerwcu 1991 roku powołano w Polsce pierwszą Komisję Egzaminacyjną dla maklerów, która mogła przyznawać licencje na wykonywanie tego zawodu.

Nieco wcześniej w naszym systemie prawnym stworzono definicję osoby wykonującej tę profesję, a zrobiono to na podstawie niemieckich i anglosaskich definicji tego terminu, bo tak było najprościej i najlogiczniej (nie było sensu tworzenia nowej definicji).

Późną wiosną roku 1991 przeprowadzono w naszym kraju pierwszy egzamin na maklerów, do którego podeszło 228 osób, a zdało go 35 szczęśliwców.

Pierwszym oficjalnie wpisanym na listę maklerów był Wojciech Jankowski.

Oczywiście, współcześnie na tej liście znajduje się zdecydowanie więcej nazwisk, których dodatkowo stale przybywa.

Jest to już dość popularny zawód w Polsce.

http://www.carstens.pol.pl/ www.wydminy.info.pl sprawdzenie firmy