30 maja 2024

Prochowiczanka

Prochowice

Emisja papierów wartościowych

Emisja papierów wartościowych polega na wprowadzaniu w obieg na rynkach kapitałowych kolejnych papierów wartościowych. Takimi papierami wartościowymi mogą być np. akcje lub obligacje. Papiery te na rynek wprowadza się po to, by sprzedać je innym inwestorom.

Emisji papierów wartościowych mogą dokonywać np. przedsiębiorstwa, instytucje pośrednictwa finansowego, jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa. Zazwyczaj głównym celem emisji papierów wartościowych jest uzyskanie nowego kapitału, który jest potrzebny do realizacji danego projektu. Emisja papierów wartościowych może mieć różny charakter.

Może np. występować jako oferta publiczna lub jako oferta niepubliczna.Emisja papierów wartościowych ma charakter publiczny jeżeli oferta została udostępniona co najmniej 150 adresatom. Nie ma znaczenia forma udostępnienia ani jego sposób.

Natomiast z ofertą niepubliczną mamy do czynienia wtedy, kiedy papiery wartościowe są przedstawiane w ofercie kierowanej już do konkretnej, wybranej grupy odbiorców.

Firma raben polska zajmuje się logistyką Kredyty dla wolnych zawodów w Lublinie. Biuro rachunkowe z Torunia Numeratis to członek grupy Ergis
prochowiczanka.prochowice.pl © | Newsever by AF themes.