Mówiąc o giełdzie, często posługujemy się popularnym pojęciem „papierów wartościowych”. Brzmi ono zarówno kusząco, jak i tajemniczo.

Co więc kryje się pod tym dość często używanym, ale niekoniecznie powszechnie znanym pojęciem? Tego typu dokument zwykle ma formę zapisu w komputerowym systemie. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych jest to, że ma on stanowić ucieleśnienie określonych praw majątkowych.

Wskazanie w treści dokumentu danej osoby sprawia, że zyskuje ona określone uprawnienia. Posiadanie takiego papieru jest warunkiem koniecznym dla zrealizowania zawartych w nim treści.

Jego zniszczenie lub zagubienie jest równoznaczne z utratą wynikających z niego uprawnień. Postanowienia zawarte w dokumencie w znaczący sposób wpływają na jego charakter.

Wyróżnimy tu papiery wierzycielskie, udziałowe oraz towarowe. Klasyfikacja może być również związana ze sposobem wskazywania osoby uprawnionej do korzystania z dokumentu.

Mamy tutaj do czynienia z papierami imiennymi lub okazicielskimi. Aby zaświadczenie o konkretnych prawach majątkowych mogło stać się przedmiotem kupna lub sprzedaży podczas sesji, musi zostać przeznaczone do obrotu giełdowego.

Adwokat Anna Chrońska http://www.adwokat-chronska.pl/ 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 lok. 10 Podmioty powiązane