30 maja 2024

Prochowiczanka

Prochowice

Chicago Stock Exchange – jedna z największych giełd na rynku amerykańskim

Chicago Board of Trade, w skrócie CHX, to Giełda Papierów Wartościowych w Chicago. Jest obecnie trzecią co do wielkości giełdą na rynku w Stanach Zjednoczonych. Jest też największą giełdą w USA działającą poza miastem Nowy Jork. Po giełdzie New York Stock Exchange, NASDAQ oraz Toronto Stock Exchange giełda Chicago Stock Exchange zajmuje czwarte miejsce, pod względem wielkości, na całym kontynencie Ameryki Północnej.Chicago Stock Exchange utworzono w marcu 1882 roku.

W 1949 Chicago Stock Exchange połączono z dwoma innymi, dużymi giełdami: Saint Louis oraz Minneapolis-Saint Paul. Wówczas zmieniła się też obecna nazwa giełdy i od tego czasu na rynku funkcjonowała jako Midwest Stock Exchange.W 1959 roku Midwest Stock Exchange wchłonęło dużą giełdę nowoorleańską i znacznie wzrosło na sile. W 1993 roku zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy giełdy, czyli Chicago Stock Exchange. Pod tym szyldem giełda funkcjonuje do dzisiaj.

Bisnode to zestaw narzędzi, dzięki którym analiza ryzyka stanie się łatwiejsza Oznakowanie ce
prochowiczanka.prochowice.pl © | Newsever by AF themes.