30 maja 2024

Prochowiczanka

Prochowice

Jak zorganizowane są giełdy?

Obecnie giełdy są kontrolowane oraz regulowane m.in.

przez państwo lub konkretne podmioty, które udzielają im koncesji. Jeżeli giełda jest kontrolowana przez państwo, to określa ono m.

in. to, w jaki sposób giełda będzie nadzorowana.

Podobne zadania stają przed innymi podmiotami, które regulują funkcjonowanie giełd na rynku.Statut oraz regulamin giełdy w największym stopniu wpływają na to, jak działa dana giełda.

Nakładają na giełdę określona prawa i obowiązki, z których musi się wywiązywać. Jednak regulaminy i statuty nadają giełdom też i prawa.

Określają również cele działalności giełdy, prawa oraz obowiązki jej członków, sposób organizacji władzy, a także warunki oraz technikę zawierania giełdowych transakcji. Określają również sposoby rozstrzygania wszelkich sporów oraz udzielania reklamacji.

W zależności od danego kraju prawne statusy funkcjonowania giełd mogą się od siebie różnić. Jednak biorąc pod uwagę ogólne kryteria wszędzie można wyróżnić giełdy państwowe oraz korporacyjne.

Kredyt ze Wspraciem Rządowym artykuły biurowe katowice
prochowiczanka.prochowice.pl © | Newsever by AF themes.