Przygotowanie własnego projektu i znalezienie programu, który zostanie potencjalnym źródłem finansowania już jest nie lada wyzwaniem. Jeśli jednak wziąłeś pod uwagę wszystkie założenia programowe, masz duże szanse powodzenia! Właśnie dlatego warto wiedzieć również, jakie formalności czekają na ciebie w momencie, gdy już otrzymasz decyzję o przyznanej dotacji. Decyzja zyskuje formalny charakter dopiero w momencie, gdy podpiszesz stosowną umowę.

Pamiętaj, by dokładnie się z nią zapoznać. To właśnie ona precyzyjnie określa zasady, na jakich zostały przyznane ci upragnione środki. W niej znajdziesz informacje także o swoich obowiązkach, związanych zarówno z realizacją projektu, jak i jego późniejszym rozliczeniem.

Zanim podpiszesz otrzymaną umowę, będziesz musiał zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej pojawiają się wśród nich takie dokumenty jak aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niekaralności, a także o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS. Dodatkowo, wśród wymaganych załączników mogą znaleźć się również inne dokumenty, odpowiednie dla specyfiki twojego projektu.

rejestracja giodo giodo rejestracja rejestracja giodo wywiadownia gospodarcza www.wiezirodzinne.pl