Zmiany wprowadzone przez rząd w 2014 roku mają istotnie wpłynąć na zmniejszenie biurokracji w zakresie prawa budowlanego. Od sierpnia ubiegłego roku decyzją rządu wycofana ma być konieczność uzyskania jednego z dokumentów, które wcześniej były obligatoryjne dla wszystkich rozpoczynających budowę domu jednorodzinnego.

Chodzi mianowicie o tzw. „pozwolenie na budowę”.

Procedury, która bardzo często wiązała się z długim oczekiwaniem na decyzję (średnio od 60 do 90 dni) była koszmarem dla wszystkich osób, które decydowały się na wybudowanie własnego domu. Nie oznacza to jednak, że będąc posiadaczem działki można będzie od razu przejść do budowy bez zawiadamiania o tym urzędników.

Konieczne będzie złożenie odpowiedniego pisma do starostwa powiatowego, a jeśli ono nie zareaguje w okresie do 30 dni jest to sygnał, że budowa może zostać rozpoczęta. Do pisma należy dołączyć szczegółowe plany budynku, który ma powstać na działce.

Projekt ten powinien być zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego danego terenu oraz normami prawa budowlanego.

relining Skórzewo szeregowce na sprzedaż Skórzewo Deweloper Skórzewo, domy i mieszkania w Skórzewie