Najwyższym budynkiem w Polsce jest 42-piętrowy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Estetyka wykonania tego budynku, który był „darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego” budzi wiele zastrzeżeń i choć w dalszym ciągu tętni życiem, wśród wielu osób nadal jest symbolem radzieckiego reżimu w Polsce. Współcześnie, a konkretnie od roku 2007 PKiN jest uznany za zabytek, choć właśnie ta decyzja spotkała się z największym sprzeciwem obywateli.

Najważniejszym argumentem przeciw uznaniu PKiN za zabytek był fakt, iż zdaniem protestujących jest „symbolem zniewolenia Polski” oraz fakt, iż jest on przykładem wpływu socrealizmu na kulturę polską. Projekt, realizacja oraz zamysł wyszedł ze strony ZSRR, a jedyny związek jaki wiąże go z Polską to fakt, iż stoi w jej stolicy. Po drugiej stronie pojawiły się jednak głosy, że jest to budynek monumentalny, a jego wizerunek stał się ważnym symbolem Warszawy.

Sam fakt, że był on zbudowany w czasach PRL przez radzieckich budowlańców nie jest wystarczającym powodem, by odmówić mu odgrywania istotnej roli i wkładu w tworzenie kultury Polaków.

http://www.prapa.pl Mieszkania Dla Młodych http://jandach.pl/pl/tanie-mieszkania-poznan-sieroslaw i domy Sierosław rotawirusy.info