Krach na giełdzie to bardzo specyficzne zjawisko. Jeśli już zaistnieje, niemal nie sposób o nim nie usłyszeć, nawet jeśli nie interesujemy się giełdą. Bywa określany również mianem szoku lub paniki, co doskonale oddaje jego charakter. Co oznacza krach giełdowy? Mówimy o nim w momencie, gdy większość spółek notowanych na giełdzie doświadcza gwałtownego spadku kursów akcji.

W ogólnym ujęciu można powiedzieć, że jest spowodowany nagłym pogorszeniem nastroju inwestorów. W jego następstwie rozpoczyna się niespodziewana wyprzedaż walorów. Istnieją dwa podejścia teoretyczne, które mają dokładnie tłumaczyć przyczyny powstawania krachu. Zależnie od ujęcia, zakładają, że mogą wynikać z racjonalnych lub nieracjonalnych zachowań uczestników giełdy.

Trwający długo wzrost cen akcji może sprawiać, że na rynek wpływa coraz to więcej pieniędzy. Dzięki temu wszyscy, którzy pragną sprzedawać swoje papiery wartościowe, mogą to zrobić z zyskiem. Po pewnym czasie następuje jednak moment, gdy większość uczestników chce wycofać się jednocześnie. Brakuje nabywców dla akcji, przez co ich ceny gwałtownie spadają.

To właśnie wtedy rodzi się sytuacja, którą nazywamy krachem giełdowym.

prowadzimy kampanie kampanie telesprzedażowe specjalistyczne telesprzedażowe http://www.pharos.pl/