Jeśli jednego dnia powstanie pięć nowych działalności gospodarczych, to znaczy zostaną utworzone zgodnie z przepisami prawnymi, to z badań wynika, że za dwa lata tylko dwie z nich będą funkcjonować nadal. Pozostałe trzy z nich upadną. Dlaczego? Ten stan faktyczny wynika z tego, że osoby, które decydują się na założenie działalności gospodarczej nie potrafią zarządzać.

Problem pojawia się już na samym początku, kiedy to należy określić strategie działania. Ta czynność jest dla niektórych bardzo trudna. Kolejną problematyczną kwestią jest zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności motywowanie pracowników.

Powodem, dla którego tak wiele działalności gospodarczych upada jest także fakt, że ludzie, którzy zajmują się zarządzaniem danego przedsięwzięcia gospodarczego nie obserwują bieżących działań po to, by w późniejszym etapie wyeliminować błędy, które są nieuniknione, szczególnie na początku rozwijania danej działalności gospodarczej.

Afera Panamska www.clubmokra.pl