Najważniejszą cechą akcji dowolnego przedsiębiorstwa jest ich zbywalność. To właśnie ta właściwość sprawia, że mogą stać się one przedmiotem transakcji giełdowych. Rozporządzenie dokumentami poprzez ich kupno lub sprzedaż określane jest mianem obrotu akcjami.

Istnieją również sposoby pozwalające na ograniczenie możliwości podejmowanych działań. Najczęstszym zjawiskiem uniemożliwiającym swobodne rozporządzanie akcjami jest zawarcie odpowiednich zapisów w statucie spółki. Mogą one gwarantować, że przeniesienie własności imiennych akcji będzie możliwe tylko wtedy, gdy zarząd przedsiębiorstwa wyrazi na to zgodę.

Ograniczenie tego typu zwykle wprowadzane jest na określony czas. Zgodnie z prawem nie możemy pozbawić właściciela akcji możliwości swobodnego rozporządzania nimi na dłużej niż pięć lat. Bez żadnych utrudnień mogą za to być przenoszone prawa majątkowe, wynikające z posiadania akcji.

Taki dokument wymaga jednak pisemnej formy, a także zgłoszenia zmiany w spółce. Tego typu informacje muszą być ujawniane w księdze akcyjnej. Podobne postępowanie w przekazywaniu na inną osobę prawa głosu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Firma PESA Bydgoszcz produkuje pojazdy szynowe http://vat-ref.pl/ www.eugeniuszmalkowski.pl