Definiowanie giełdy jako spotkania handlowego może w dość prosty sposób sprawić, że wyobrazimy je sobie jako coś do złudzenia przypominającego targowisko. Faktycznie, jest to miejsce, w którym wystawiane są towary na sprzedaż. Co więc sprawia, że jest to tak charakterystyczna instytucja? Najważniejsze na giełdzie są ceny. W żadnym sklepie i na żadnym targowisku ceny nie zmieniają się w tak zawrotnym tempie jak tutaj. Co więcej, specyficzną sytuacje wytwarza fakt, iż kupowane produkty są całkowicie niematerialne. Można więc powiedzieć, że nabywanie akcji spółki jest w pewien sposób symboliczne, zupełnie inaczej niż zakup innych dóbr.

Instrumenty finansowe to nic innego jak zapisy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Przechowywane są w formie elektronicznej, w systemie komputerowym. Każdy z klientów ma możliwość wglądu do tej ewidencji poprzez posiadanie własnego rachunku w biurze maklerskim. Zmiany spowodowane sprzedażą danych akcji wprowadzane są do systemu niemal natychmiast. Warto też zwrócić uwagę na to, jak często zmieniają właściciela akcje kupowane na giełdzie. Przechodzą z rąk do rąk, często w bardzo krótkim czasie.

Ich niematerialny charakter w dużej mierze ułatwia szybkie zawieranie transakcji.

Numeratis Sp. z o. o. http://numeratis.eu/pl/content/oferta/kadry-i-place obsługuje kadry i płace wielu firm Naklejki papierowe https://booklet.pl/oferta/naklejki-i-etykiety-papierowe Drukarnia Booklet