Zgodnie z założeniami poczynionymi w strategii Unii Europejskiej, organizacja ta do 2020 roku planuje przekazać ponad połowę całego swojego budżetu (czyli w praktyce ok. 453 mld euro) na pomoc krajom członkowskim za pośrednictwem głównych, stworzonych przez siebie funduszy. Warto wiedzieć, o jakich funduszach mowa i czym zajmują się poszczególne z nich.

Czym zajmuje się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego? Nie da się ukryć, że jest to jeden z najważniejszych funduszy działających w obrębie Unii Europejskiej. Jego głównym zadaniem jest to, aby zmniejszać różnice rozwojowe pomiędzy poszczególnymi regionami Unii. Zakłada się, że wyrównanie poziomu rozwoju będzie sprzyjać także wzmacnianiu spójności UE, zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej oraz terytorialnej.

Często odnosimy wrażenie, że dla zwykłego człowieka takie wielkie postanowienia nie mają żadnego znaczenia. Warto więc wiedzieć, jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służy nam w praktyce. To właśnie z tego funduszu czerpane są pieniądze, z których udzielane jest wsparcie małym oraz średnim przedsiębiorcom.

Stąd pochodzą również kwoty, które dofinansowują inwestycje produkcyjne oraz infrastrukturalne.

księgowoć olsztyn STALPROFIL Pharos