Oczywiście, większość z nas wie, czym mniej więcej zajmują się maklerzy. Na czym jednak konkretnie polegają ich codzienne obowiązki? Powiedzmy o tym kilka słów.

Makler zajmuje się przykładowo oferowaniem papierów wartościowych (między innymi akcji i obligacji) w publicznym obrocie. Może on również nabywać i sprzedawać owe papiery we własnym imieniu i przy użyciu własnego rachunku giełdowego.

Zawiera on też umowy z klientami, które odnoszą się do zakładania i prowadzenia rachunków pieniężnych, a także rachunków papierów wartościowych. Makler przechowuje również wspomniane papiery.

W jego kompetencjach mieści się ponadto przyjmowanie ofert zakupu lub sprzedaży papierów, które są notowane na giełdzie. Pośredniczenie w zakupie większych pakietów akcji – tym również się zajmuje.

Na tych przykładach wyraźnie widać, że makler nie może być osobą przypadkową. Każdy przedstawiciel tej profesji musi posiadać sporą wiedzę oraz umiejętności.

Do tego musi też być osobą godną zaufania.

Warto przeczytać o badaniach nps Kredyt Firmowy Na Oświadczenie