Współwłasność nieruchomości to coś, z czym kupujący dość często mogą się spotkać – rodzi ona szereg praw, ale również i obowiązków dla współwłaścicieli. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasady związane z zarządzaniem wspólną nieruchomością. Jako osoby interesujące się rynkiem nieruchomości, warto się z nimi zawczasu zapoznać – pomoże nam to uniknąć w przyszłości różnego rodzaju konfliktów i niepotrzebnych kłótni. Dodatkowo, jeśli tego typu konflikty jednak by się pojawiły to znając poszczególne zasady powinniśmy być w stanie wszystko dobrze rozwiązać. Większość zasad dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości, więc nie ma tutaj większego znaczenia, czy mowa o nieruchomości budynkowych czy lokalowych, choć w niektórych aspektach występują oczywiście pewne różnice. Zanim jednak przejdziemy do tych właśnie zasad, warto w ogóle dowiedzieć się, na czym tak właściwie polega współwłasność nieruchomości. I tak, kodeks cywilny pozwoli nam wyróżnić dwa rodzaje współwłasności:

  • ułamkowa – w takiej sytuacji każdy ze współwłaścicieli ma odpowiednio określony udział w danej, wspólnej rzeczy,
  • łączna – wynika ona z określonego stosunku prawnego, którym może być na przykład małżeństwo.

A co z zasadami dotyczącymi zarządzaniem nieruchomością wspólną? Podstawowa zasada jest całkiem prosta – każdy ze współwłaścicieli rozporządza swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Wygląda to zgoła inaczej, jeśli chodzi o rozporządzanie samą nieruchomością wspólną – w takiej sytuacji pewne czynności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. Nie możemy na przykład sprzedać nieruchomości w całości, jeśli nie uzyskamy zgody od wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości?

W pewnych sytuacjach współwłasność nieruchomości może więc okazać się dla nas całkiem kłopotliwa. Wiele razy zdarza się bowiem tak, że właściciele nie są zgodni, co do danej decyzji i trzeba szukać kompromisu. Kiedy indziej zachodzi nawet konieczność przymusowego zniesienia współwłasności na drodze sądowej. Jednak nie każdą współwłasność można znieść.

Ale jeśli jest to możliwe to z jakich kroków składa się cały ten proces? Krok pierwszy: należy sprawić, czy nieruchomość da się podzielić. Fizyczny podział danej nieruchomości nie zawsze jest opcją, szczególnie w przypadku budynków, dlatego też konieczne jest inne działanie. Krok drugi: określenie warunków zniesienia współwłasności. Tutaj dużą pomocą będzie notariusz, przed którym można znieść współwłasność nieruchomości. Krok trzeci: dzielenie nieruchomości. Po podziale nieruchomości każdy ze współwłaścicieli będzie miał swoje udziały w danej nieruchomości. Krok czwarty: sporządzenie aktu notarialnego.

Zniesienie współwłasności wymaga takiego aktu, gdyż to tam znajdą się zasady związane z podziałem, ale też wzajemne rozliczenia. W przypadku, gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia i niemożliwe jest polubowne zniesienie współwłasności, konieczne może być rozstrzygnięcie całej sprawy przez sąd.

Mieszkania http://jandach.pl/pl/domy-i-mieszkania-paledzie i domy szeregowe Palędzie Projekty amerykańskich domów dbacoskore.kosmetyk.net.pl